10-punktsprogrammet

Föreningens ansvar

1. Östgötafotbollens Respekt i Fotboll-ceremoni

Lagen genomför High five / handhälsning innan avspark. I samband med detta läser en representant för hemmalaget (speaker, spelare, kapten, ledare) upp följande påståenden från Respekt i Fotboll:
– Vi respekterar våra medspelare och motspelare
– Vi respekterar domaren
– Vi respekterar spelet

2. Föreningens värdegrund

Föreningar ska ha en uttalad värdegrund som harmonierar med Respekt i Fotboll. Varje förening ska också ha en policy för sociala medier.

3. Möte mellan domare och förening

Föreningen och fotbollsdomarklubben uppmanas att inför säsongen träffas för att gå igenom och diskutera frågor rörande etik och moral samt årets regel- och tolkningsfrågor.

4. RIF-ambassadörer

Alla föreningar ska ha en RIF-ambassadör som är föreningens kontaktperson till ÖFF i frågor som rör Respekt i Fotboll. RIF-ambassadören fungerar även som kontaktperson och bollplank internt i föreningen för lagens matchvärdar.

5. Matchvärdar

Alla lag i ÖFF: s serier ska ha matchvärdar till varje enskild match. Matchvärden ansvarar vid hemmamatcher för att välkomna bortalaget och domaren samt för att Östgötafotbollens RIF-ceremoni genomförs innan match (se punkt 1).

Förbundets ansvar

1. Använda mötesplatser

Vi tillvaratar befintliga mötesplatser, t ex Representantskapsmötet, Årsmötet, Spelordningsmötet, träff med nystartade föreningar, träff med föreningarnas ungdomsansvariga och diskuterar fotbollens 10-punktsprogram för ökad ”Respekt i Fotboll”.

2. Certifiering av föreningarna i RIF-arbetet

ÖFF ger möjlighet för föreningarna att bli RIF-certifierade. På ÖFF: s hemsida tydliggörs hur man blir certifierad.

3. Utbildning för tränare, domare och spelare

Vid alla tränar-, domar- och spelarutbildningar informerar och diskuterar vi ”Respekt i Fotboll”.

4. Stimulera och stärka föreningarnas RIF-ambassadörer

ÖFF tillhandahåller manualer för RIF-ambassadörer och matchvärdar. Man kommer också att stimulera RIF-ambassadörerna genom utbildningsinsatser.

5. Ordförandeträffar

Varje år arrangeras möten med föreningarnas ordföranden där ”Respekt i Fotboll” diskuteras och förutsättningarna för ett nytt år fastställs.