RIFlogga-liten

Fortsatt satsning på Respekt i Fotboll 2016

Respekt i Fotboll har resulterat i ett betydligt bättre klimat på och runt fotbollsplanerna. ÖFF fortsätter, i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och Länsförsäkringar Östgöta, med satsningen som övergått från projektform till ordinarie verksamhet.

IFK Norrköping är ett lysande exempel på att respekt och framgång hänger ihop.

Sedan fyra år tillbaka arbetar Östergötlands Fotbollförbund med Respekt i Fotboll för etik och moralfrågor på och omkring fotbollsarenor. ÖFF har tillsammans med föreningarna vid årsmötet antagit ett 10-punktsprogram. Under perioden 2011 till 2015 har antalet grova förseelser minskat från 245 till 142 per säsong.

– Det är mycket trevligare och vänligare klimat kring matcherna nu för tiden lyder vittnesmål från ledare på både senior- och ungdomssidan. Statistiken visar också på att arbetet med Respekt i Fotboll ger resultat. Numera ingår det i förbundets ordinarie verksamhet och finns inskrivet i tävlingsbestämmelserna. Det är viktigt att alla inom fotbollsrörelsen i länet både prioriterar och ställer oss bakom denna satsning, säger Anders Bengtson, RIF-ansvarig på Östergötlands Fotbollförbund.

Länsförsäkringar Östgöta har sedan starten varit en viktig samarbetspartner och fortsätter sitt engagemang under 2016.

– Respekt i Fotboll är ett led i vårt samhällsengagemang, där vi jobbar förebyggande på olika sätt. Via fotbollen lär vi fotbollsengagerade på alla nivåer vikten och värdet av att vi tar ansvar och respekterar varandra. Det är mycket positivt att projektet har gjort stor skillnad, säger Pia Carlgren, kommunikationschef på Länsförsäkringar Östgöta.

Några av våra kommuner i länet har också uppmärksammat vår satsning på Respekt i Fotboll. Exempelvis stöttar man de föreningar som aktivt jobbar med frågorna lite extra.

Värt att notera är att IFK Norrköping som tog hem SM-guldet är en av länets tre RIF-certifierade föreningar (Rimforsa IF och Tallboda IF). Respekt och framgång går hand i hand!

Följande RIF-nyheter vill vi att Ni lyfter inom Er förening:

Du kan läsa mer om arbetet kring ”Respekt i Fotboll” på ÖFFs hemsida eller på http://respektifotboll.se

Vi tar med andra ord små steg framåt men om alla hörsammar dessa uppmaningar och lever upp till intentionerna i vår 10-punktslista så tar vi gemensamt ett jättekliv mot en ännu trevligare och framgångsrikare fotboll i Östergötland.

För Östergötlands Fotbollförbund
Thomas Kölnäs
Kanslichef

Anders Bengtson
Styrelseledamot