Lämna RIF-rapport

Här kan du som involverad i östgötafotbollen lämna en rapport om föreningar, lag eller domare som på något sätt (positivt eller negativt) utmärker sig när det kommer till Respekt i Fotboll.

Rapporteringen sker anonymt (om man vill) och målsättningen är att vi effektivt ska kunna bidra med hjälpinsatser där så behövs men också premiera de goda exemplena på ett bra sätt.


Jag är:*
Jag vill rapportera:*
När inträffade händelsen? *
Vilken match?*
Vilket tillfälle?*
När inträffade händelsen?*
Den/de som bär huvudansvaret för händelsen jag vill rapportera är:*
Namn på förening/ledare/spelare/domare:*
Har händelsen anmälts till disciplinutskottet?*
Har händelsen rapporterats till tävlingskommittén?*
Beskriv händelsen:*
Vill du lämna in rapporten anonymt?*
Namn:
E-post:*
Verifiera att du inte är en robot genom att skriva in bokstavskombinationen som visas i bilden i rutan nedan: